KVKK AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Tatlan Helva olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız.

 

 

1. Tatlan Helva’nın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

En başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVKK ile kişisel verilerin korunma esasları belirlenmiştir. Ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kişisel verilerin korunmasının sağlanması için bazı hallerde uygulanacak cezai yaptırımlar öngörmektedir. Bu mevzuat kapsamında kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Tatlan Helva’nın ticari faaliyetlerini yürütebilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için açık rızanız veya mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir.

 

2. Tatlan Helva, kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?

Kişisel verileriniz, Tatlan Helva tarafından sunulan ürün, hizmet ve yürüttüğü ticari faaliyetlere göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemler başta olmak üzere www.tatlanhelva.com adlı web sitesinin ziyaret edilmesi, Tatlan Helva tarafından düzenlenen etkinliklere katılmanız, iş başvurusu yapmanız, Tatlan Helva’ya ait binaları ziyaret etmeniz ve çağrı merkezi ve sosyal medya mecraları aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde açık rızanız ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenebilmektedir.

Tatlan Helva, www.tatlanhelva.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu aydınlatma metininde belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

Belirtmek isteriz ki, www.tatlanhelva.com web sitesi, çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

İnternet sitemizin çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanılmaktadır. Bu kullanım, parolanızı kaydeden ve internet sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden sizi kurtaran, daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

Çerezler; web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek ve izlemek için de kullanır.

Çerezler; ilgi alanlarınıza göre, size daha uygun içerik ve reklamları sunmak üzere reklam/tanıtım amacıyla da kullanılır. Bu şekilde, web sitesini/mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha göstermez. Çerezler ayrıca; arama motorlarını, web sitesini, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak için kullanılabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek amacıyla; web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır.

 

3. Tatlan Helva, kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

Tatlan Helva, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verilerinizin, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

  1. İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek, 
  2. İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
  3. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
  4. Açık rızanız olması halinde dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel reklam, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri “sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anket ve tele satış uygulamaları, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler yapabilmek,
  5. Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
  6.  Ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmek,
  7. İş başvurularının değerlendirilmesi ve bu kapsamda insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetebilmek,
  8. KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

 

4. Tatlan Helva kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

Paylaşmış olduğunuz tüm kişisel veriler, KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip Tatlan Helva’nın gözetimi ve kontrolü altındadır. Tatlan Helva, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

5. Tatlan Helva kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Kişisel verilerinizin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, Tatlan Helva,  faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz şirketlerle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla açık rızanız doğrultusunda veya mevzuat hükümleri doğrultusunda paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse bilgi talep etme,

İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

Aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

7. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

Kişisel veriler ile ilgili mevzuatta değişikliklerin olması halinde, sayfamızda yer alan bilgileri yeni mevzuata uygun şekilde güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

Ayrıca ww.mevzuat.gov.tr üzerinden KVKK’nın en güncel metnine ulaşabilirsiniz.

 

8. Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Tatlan Helva’nın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Tatlan Helva’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Tatlan Helva’yla doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

 

9. Tatlan Helva’ya kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

Veri sahibi olarak KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, [email protected] aracılığıyla bize bildirebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Tatlan Helva’ya iletmeniz durumunda talebiniz en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu tarifedeki ücret Tatlan Helva tarafından talep edilebilecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR